سرزمین من

سرزمین من با صدا ی دریا دادور بی آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه

گل‌ِ نارم

دلربا دلنشین شيرين ‌ادا نازنين دلربا دلنشین شيرين ‌ادا نازنين به كجا رفتى بيا تب و تابم را ببين به

یار، مرا

یار، مرا با صدا ی محسن نامجو شعر: مولانا یار، مرا غار، مرا عشق جگرخوار، مرا یار،

چون موی تو

چون موی توبا صدای غزل شاکری اگر چه عمری ای سیه مو چون موی تو آشفته امدرون سینه