Algıda seçicilik mi?

“Ben Sanherib, büyük kral, kudretli kral, evrenin kralı, Assur’un kralı, (dünyanın) dört bir yanın kralı, yüce tanrıların sevgilisi, (tanrı) Asur ve (tanrıça) İştar bana yenilmez bir silah bahşettiler ve elimi Assur’un düşmanlarını yok etmek için açtılar.

Onların yüce kudretlerine (dayanarak) ordularımı dünyanın bir ucundan öbür ucuna sürdüm ve (dünyanın) dört bir yanında, saraylarda oturan bütün prensleri, boyun eğmiş olarak ayaklarıma getirttim ve onlar benim boyunduruğuma girdi.

O zaman, benim kraliyet şehrim Nineve’yi büyüttüm. Onun suhlarını (çarşı sokağı) bir kral yolu geçecek kadar geniş eyledim ve onu (yolu) gün gibi parlar hale getirdim ve dış duvarların (surların) ustaca yapılmasını sağladım ve onları dağlar kadar yükselttim.

Onları en fazla yüz büyük kübite (yaklaşık 50 metre) kadar genişlettim. İleriki günlerde kral yolu daraltılmasın diye karşılıklı yüz yüze duran steller diktirdim. Park kapısına kadar kral yolunun eninin 52 büyük kübit (yaklaşık 25 metre) olarak ölçtürdüm. Eğe bu şehirde oturanlardan herhangi biri eski evini yıkıp yeni bir ev inşa ederse, bu evin temeli kral yoluna tecavüz ederse, o (kişi) evinin üstünde bir direğe asılacaktır.”

29 Asır öncesinden bir tanrı kral, yaptığı yollar, büyüttüğü çarşılar ile övünüp kendini kutsarken 🙂

M.Ö. 9. Asırdan Kral Sanherib Yazıtı – İstanbul Arkeoloji Müzesi

Okunuyor

Tünel Fareleri
tagged: currently-reading
Franchise Davası
tagged: currently-reading

goodreads.com