دلدار من

دلدار من با صدا ی بیژن بیژنی شعر: مولانا موسیقی: کامبیز رَوشن ریوان بیا بیا دلدار من